Witold Dżugan
Witold Dżugan / Dyrektor Certyfikacji i Członek Zarządu, Bureau Veritas Polska