Adam Tuleja / Nadinspektor pracy – Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy