Andrzej Kwocz / Dyrektor Działu Doradztwa i Szkoleń