Andrzej Kwocz / Dyrektor Działu Doradztwa i Szkoleń EcoMS Consulting Sp. z o.o.