Bogdan Kraśniewski / Dyrektor Zarządzający – Członek Zarządu DQS Polska Sp. z o.o.