mjr rez. dr hab. inż. Jarosław Stelmach, prof. WSBPI /