Justyna Wachnicka
Justyna Wachnicka / Prezeska Fundacji Kultury Bezpieczeństwa