Krzysztof Paluszkiewicz - Bezpieczeństwo w Przemyśle IV
Krzysztof Paluszkiewicz / Kierownik działu BHP i PPOŻ, CCC S.A.