Andrzej Midera / Starszy Inspektor Pracy, Główny Specjalista
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie